Průvodcovská služba nevidomým

§42 průvodcovské a předčitatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., č. registrace 7053308

“Průvodcovské a předčitatelské služby pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem při obstarávání jejich osobních záležitostí, které nejsou schopni v důsledku zrakového postižení sami bez pomoci zvládnout.”

 

Zajíždíte do Brna pouze občas? Máte vážné zrakové omezení a v Brně přivítáte pomoc s doprovodem a orientací, se zpřístupněním vizuálních a tištěných informací?

Jste z Brna a potřebujete z důvodu zrakového postižení občasný doprovod (několikrát do roka) a přitom nejste uživatelem naší služby sociální rehabilitace?

Pak právě tato služba je tu pro vás.

 

Pomůžeme Vám s jednorázovým doprovodem v Brně podle Vašich potřeb. Součástí služby je pomoc s orieńtací a zprostředkování vizuálních a tištěných informací.

Služba je poskytována za úhradu.

Ceník a pravidla poskytování naleznete v přiložených dokumentech na této stránce.

Službu poskytujeme lidem ve věku 16 let a více se zrakovým postižením.
Jiné zdravtní postižení není překážkou, nicméně nedoprovázíme osoby, které se pohybují na invalidním vozíku nebo potřebují jinou významnou fyzickou pomoc jedné nebo více osob (k tomu je určena jiná služba: osobní asistence, v případě potřeby zprostředkujeme). Neposkytujeme službu ani osobám, které mají problém s komunikací a nezajistí si tlumočníka (osoby nekomunikující českým, popř. slovenským jazykem, osoby hluchoslepé, kterým služby nabízí Lorm).

 

Další informace o službě:

Maximální okamžitá kapacita služby je 1 osoba.
Službu poskytujeme v terénní formě na území města Brna.

Provozní doba služby: pondělí až pátek 7:00 - 18:00
Pokud potřebujete pomoci s doprovodem mimo uvedený čas, kontaktujte nás, zvážíme, zda mimo uvedený čas bude v našich silách Vám pomoci.

 

Kontakty

Brno - Chaloupkova 3131/7, Brno - Královo Pole

e-mail: pps@centrumpronevidome.cz
tel.: 515 919 670

Mgr. Eva Hlaváčková, DiS. vedoucí sociální pracovnice služby
tel.: 774 715 088

Mgr. Nina Novaková, sociální pracovnice
tel.: 601 303 370

Mgr. Jana Gajdošová, sociální pracovnice
tel.: 774 715 094

Martina Čapková, pracovnice v sociálních službách
tel.: 601 303 371

Podpora služby ze strany Jihomoravského kraje, Brna a Znojma byla ukončena k 31.12.2022.
Služba je nadále financována z příspěvků klientů podle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platné znění, z darů a dalších zdrojů poskytovatele.

 

Jak jsme službu poskytovali do konce roku 2022: