Exkurze

„řečené zapomenu, viděné si zapamatuji, prožité pochopím“


Hlavní cíl

Seznámit cílovou skupinu s problematikou osob se zrakovým postižením a vytvořit povědomí o reálných možnostech těchto lidí. Odbourávat předsudky a stereotypy, které populace vůči lidem s postižením často má.

Dílčí cíle

 • přispívat k pozitivním změnám v postojích populace k osobám se zrakovým postižením
 • shromažďovat informace a porovnávat dosavadní teoretické poznatky s praxí
 • seznámit cílovou skupinu s postupy, jak se chovat a jak pomoci lidem se zrakovým postižením
 • rozvíjet empatii k lidem se zrakovým postižením a postiženým jako takovým
 • rozvíjet sociální cítění
 • zprostředkovat cílové skupině pomocí aktivit a dílčích technik absenci zraku a tím podnítit k lepšímu využívání ostatních smyslů.

Obsah exkurze

Exkurze je rozdělena do 2 částí.

 1. teoretická - informace o činnosti organizace, prohlídka zařízení, “kdo je člověk se zrakovým postižením”, základní informace z oblasti zrakových vad, další organizace; 
 2.  praktická - zážitkové činnosti ve 4 oblastech: 
 • sebeobsluha: příprava a konzumace jídla, hry a činnosti na jemnou motoriku, rozpoznávání hmatem a čichem;
 • samostatný pohyb těžce zrakově postižených osob: chůze s bílou holí, chůze s průvodcem;
 • práce s informacemi a technické pomůcky pro těžce zrakově postižené: speciálně upravený počítač pro těžce zrakově postižené, mobilní telefon s hlasovým výstupem, digitální diktafon, zvětšovací lupa a jiné;
 • zrakové vady, hry a pomůcky: simulační brýle a fotografie zrakových vad, deskové a poznávací hry pro nevidomé, rozeznávač bankovek, hmatové knihy, omalovánky, pomůcky s hlasovým výstupem, rozlišovač prádla.

Počet účastníků

Minimální počet účastníků je 3 osoby, maximální počet účastníků je 25.

Místo konání

Zpravidla se exkurze konají v prostorách TyfloCentra Brno na ulici Chaloupkova. Po domluvě lze uspořádat zážitkový seminář i jinde.

Cena

Cena za osobu: 50 Kč, minimální platba za skupinu 500 Kč. 
V případě konání zážitkového semináře mimo Brno se k ceně připočítává příspěvek na dopravu, který bude vypočítán dle žádosti.

Délka exkurze

4 hodiny

Četnost exkurzí

Vzhledem k tomu, že exkurze jsou pro nás doplňkovým programem osvěty, jsme schopni realizovat maximálně jednu exkurzi měsíčně.

Kontakt

e-mail: exkurze@tyflocentrumbrno.cz