Aktivizační služby zrakově postiženým

§ 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle Zákona č. 108/2006 Sb., č. registrace 5133774

“Posláním Aktivizačních služeb zrakově postiženým je podpora osob s těžkým postižením zraku při začleňování do společnosti.”

Služba je financována ze státního rozpočtu a spolufinancována Jihomoravským krajem a městy Brno, Znojmo, Vyškov, Moravský Krumlov a Břeclav

Můžete se u nás zapojit ve:

 • vzdělávacích aktivitách (přednášky, besedy, exkurze, edukační hry aj.),
 • tvůrčích aktivitách (rukodělné aktivity, zpívání aj.),
 • pohybových, sportovních a relaxačních aktivitách.

Služba je poskytována bezplatně. V případě terénních aktivit si uživatel hradí dopravu (sobě i případnému doprovodu), vstupné či odborného lektora v rámci exkurzí.

Službu poskytujeme osobám

 • se zrakovým postižením ve věku 16 let a více 
 • ve věku 16 let a více s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové 

Službu neposkytujeme osobám

 • ve věku méně než 16 let
 • bez zrakového postižení
 • s dalším postižením či poruchou chování, které znemožňuje domluvu a poskytování služby (např. těžké mentální postižení, těžké duševní onemocnění);
 • vykazující závažné známky agresivního chování vůči sobě nebo okolí (např. v případě autismu nebo jiných postižení nebo onemocnění);
 • s těžkým pohybovým omezením (např. během pohybu potřebují oporu jiné osoby či významnou fyzickou pomoc jedné nebo více osob), pokud si nezajistí vlastního osobního asistenta
 • s hluchoslepotou, které si nezajistily tlumočníka
 • komunikujícím jiným než českým, popř. slovenským jazykem, které si nezajistily tlumočníka

Závažnost kombinovaného postižení a vhodnost poskytování služby bude řešena při osobním jednání s vedoucím služby.

Další informace o službě

Kapacita služby:
Ročně obsloužíme až 130 uživatelů. Jednotlivé aktivity poskytujeme na našich pracovištích v Brně, Břeclavi a Znojmě, a také mimo naše pracoviště, převážně na území Jihomoravského kraje (v rámci některých projektů výjimečně i mimo Jihomoravský kraj), a to v níže uvedených časech.

Od 17. května se ruší veškerá omezení poskytování sociálních služeb.
Vracíme se k poskytování služeb v běžném režimu za zvýšených hygienických opatření.

Provozní doba platí jak pro ambulantní tak pro terénní služby. Forma služby je závislá na konkrétních individuálních plánech klientů.

  Brno Břeclav Znojmo Mor. Krumlov
pondělí 10-12, 13-16 --- 10-12, 13-16 10-12, 13-17*
úterý 10-12, 13-17 10-12, 13-16:30 10-12, 13-17 ---
středa 10-12, 13-17 10-12, 13-16:30* 10-12, 13-17* ---
čtvrtek 10-12, 13-17* --- 10-12 ---
pátek 10-12, 13-15 --- 10-12, 13-15 10-12, 13-15

* 13 – 17 čas vymezený pro neobjednané klienty a zájemce o službu na pracovišti (v červenci a v srpnu jen 13 – 16 hod.)
V ostatním čase jsou poskytovány služby ambulantní nebo terénní v závislosti na individuálních plánech služby.

 

Kontakty

Brno - Chaloupkova 3131/7, Brno - Královo Pole

e-mail: aktivizace@centrumpronevidome.cz
tel.: 515 919 671

Mgr. Lukáš Musil, vedoucí sociální pracovník služby
tel.: 515 919 671 | 774 715 095

Bc. Markéta Kristlová, sociální pracovnice
tel.: 515 919 672 | 774 715 097

Regina Holíková, pracovnice v sociálních službách
tel.: 515 919 672 | 774 715 108

Bc. Barbora Kábrtová, pracovnice v sociálních službách
tel.: 515 919 672| 774 715 098

Břeclav - Národních hrdinů 12/1, Břeclav

e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz

Jindra Seigertschmidová, pracovnice v sociálních službách (úterý až čtvrtek)
tel.: 774 715 106 

Znojmo - Masarykovo náměstí 446/19, Znojmo

e-mail: znojmo@centrumpronevidome.cz

Jitka Petrová, pracovnice v sociálních službách
tel.: 774 715 107

Eva Pexová, pracovnice v sociálních službách (úterý až čtvtek)
tel.: 774 715 109

Moravský Krumlov - Růžová 39, Moravský Krumlov

e-mail: m.krumlov@centrumpronevidome.cz

Eva Pexová, pracovnice v sociálních službách (pondělí a pátek)
tel.: 774 715 109